ดาวน์โหลดเสียงธรรม
 เนื้อความ :

http://www.palungjit.com/smati/voice/

 จากคุณ : http://www.palungjit.com/smati [ 12 ต.ค. 2546 / 10:50:13 น. ]
     [ IP Address : 203.113.37.6 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (ขอขมาพระรัตนตรัย)

 จากคุณ : ขอขมาพระรัตนตรัย [ 12 ต.ค. 2546 / 17:05:19 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.11 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (หลวงตามหาบัว)

 จากคุณ : หลวงตามหาบัว [ 12 ต.ค. 2546 / 22:43:31 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (หลวงปู่วงค์)

 จากคุณ : หลวงปู่วงค์ [ 12 ต.ค. 2546 / 22:45:37 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (หลวงปู่ฝั้น)

 จากคุณ : หลวงปู่ฝั้น [ 12 ต.ค. 2546 / 22:49:03 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (หลวงปู่ขาว)

 จากคุณ : หลวงปู่ขาว [ 12 ต.ค. 2546 / 22:51:07 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (หลวงปู่แหวน)

 จากคุณ : หลวงปู่แหวน [ 12 ต.ค. 2546 / 22:53:42 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 7 : (หลวงปู่เทศก์)

 จากคุณ : หลวงปู่เทศก์ [ 12 ต.ค. 2546 / 22:55:44 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 8 : (หลวงปู่สิม)

 จากคุณ : หลวงปู่สิม [ 12 ต.ค. 2546 / 22:57:50 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 9 : (หลวงพ่อพุธ)

 จากคุณ : หลวงพ่อพุธ [ 12 ต.ค. 2546 / 22:58:57 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 10 : (หลวงปู่หลุย)

 จากคุณ : หลวงปู่หลุย [ 12 ต.ค. 2546 / 23:00:22 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 11 : (หลวงปู่ดุลย์)

 จากคุณ : หลวงปู่ดุลย์ [ 12 ต.ค. 2546 / 23:02:18 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 12 : (หลวงปู่ธรรมชัย)

 จากคุณ : หลวงปู่ธรรมชัย [ 12 ต.ค. 2546 / 23:03:41 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 13 : (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

 จากคุณ : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ [ 12 ต.ค. 2546 / 23:05:41 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 14 : (หลวงปู่พรหมา พรหมจักโก)

 จากคุณ : หลวงปู่พรหมา พรหมจักโก [ 12 ต.ค. 2546 / 23:08:01 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 15 : (หลวงปู่ชอบ)

 จากคุณ : หลวงปู่ชอบ [ 12 ต.ค. 2546 / 23:10:06 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 16 : (หลวงปู่สิม)

 จากคุณ : หลวงปู่สิม [ 12 ต.ค. 2546 / 23:11:11 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 17 : (หลวงปู่บุดดา)

 จากคุณ : หลวงปู่บุดดา [ 12 ต.ค. 2546 / 23:16:33 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 18 : (หลวงพ่อเกษม)

 จากคุณ : หลวงพ่อเกษม [ 12 ต.ค. 2546 / 23:20:11 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 19 : (อาจารย์เปลี่ยน)

 จากคุณ : อาจารย์เปลี่ยน [ 12 ต.ค. 2546 / 23:21:31 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 20 : (ครูบาพรหม)

 จากคุณ : ครูบาพรหม [ 12 ต.ค. 2546 / 23:23:57 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 21 : (พระอาจารย์เปลี่ยน)

 จากคุณ : พระอาจารย์เปลี่ยน [ 12 ต.ค. 2546 / 23:25:29 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 22 : (ครูบาศรีวิชัย)

 จากคุณ : ครูบาศรีวิชัย [ 12 ต.ค. 2546 / 23:26:43 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 23 : (หลวงปู่ปาน)

 จากคุณ : หลวงปู่ปาน [ 12 ต.ค. 2546 / 23:28:21 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 24 : (พระสุธรรมญาณเถระ)

 จากคุณ : พระสุธรรมญาณเถระ [ 12 ต.ค. 2546 / 23:29:35 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 25 : (หลวงปู่วงค์)

 จากคุณ : หลวงปู่วงค์ [ 12 ต.ค. 2546 / 23:31:02 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 26 : (หลวงพ่อดาบส)

 จากคุณ : หลวงพ่อดาบส [ 12 ต.ค. 2546 / 23:34:21 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 27 : (หลวงพ่อสุ่น)

 จากคุณ : หลวงพ่อสุ่น [ 12 ต.ค. 2546 / 23:35:49 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 28 : (หลวงพ่อจง)

 จากคุณ : หลวงพ่อจง [ 12 ต.ค. 2546 / 23:37:02 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 29 : (หลวงพ่อโอภาสี)

 จากคุณ : หลวงพ่อโอภาสี [ 12 ต.ค. 2546 / 23:38:35 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 30 : (หลวงพ่อสด)

 จากคุณ : หลวงพ่อสด [ 12 ต.ค. 2546 / 23:41:52 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 31 : (หลวงปู่ธรรมชัย)

 จากคุณ : หลวงปู่ธรรมชัย [ 12 ต.ค. 2546 / 23:44:21 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 32 : (หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ)

 จากคุณ : หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ [ 12 ต.ค. 2546 / 23:46:08 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 33 : (เจ้าคุณนร)

 จากคุณ : เจ้าคุณนร [ 12 ต.ค. 2546 / 23:51:15 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 34 : (หลวงพ่อชา)

 จากคุณ : หลวงพ่อชา [ 12 ต.ค. 2546 / 23:52:21 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 35 : (หลวงปู่โต๊ะ)

 จากคุณ : หลวงปู่โต๊ะ [ 12 ต.ค. 2546 / 23:53:50 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 36 : (หลวงปู่ศุข)

 จากคุณ : หลวงปู่ศุข [ 12 ต.ค. 2546 / 23:55:25 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 37 : (หลวงปู่ทวด)

 จากคุณ : หลวงปู่ทวด [ 12 ต.ค. 2546 / 23:56:40 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 38 : (หลวงปู่มั่น)

 จากคุณ : หลวงปู่มั่น [ 12 ต.ค. 2546 / 23:57:43 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.14 ]


 ความคิดเห็นที่ 39 : (นพรัตน์)

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
อนุโมทนาสาธุค่ะ _/|\_

 จากคุณ : นพรัตน์ [ 13 ต.ค. 2546 / 09:41:59 น. ]
     [ IP Address : 219.197.4.119 ]


 ความคิดเห็นที่ 40 : (ขอบคุณ)

ขอบคุณ

 จากคุณ : ขอบคุณ [ 14 ต.ค. 2546 / 20:35:25 น. ]
     [ IP Address : 192.168.0.73, 203.121.155.57 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!