พระอนาคามีได้ฌาน 4 หรือสมาบัติ 8?
 เนื้อความ :

   "พระอนาคามี" ซึ่งมีสมาธิสมบูรณ์  คำว่า "สมาธิสมบูรณ์" หมายถึงได้ฌาน 4 หรือสมาบัติ 8 คะ?
   พรหมโลกชั้น "สุทธาวาส"ที่พระอนาคามีไปจุติ  อยู่ในจตุตฌานภูมิ  แสดงว่าพระอนาคามีได้แค่ฌาน 4 ใช่ไหม? เพราะถ้าได้สมาบัติ 8 คงไปจุติที่ชั้นอรูปาวจรภูมิแล้ว

 จากคุณ : CU86 [ 26 ก.ย. 2546 / 14:15:41 น. ]
     [ IP Address : 161.200.255.162 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (หนอน/thawath2002@chaiyo.com)

อย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลย
อนาคามีผล เพราะ สังโยชน์ เบื้องต่ำ ขาดไป สูญไป สิ้นไป
ไม่ใช่ เพราะได้สมาบัติหรือฌาน

ส่วนจะได้หรือไม่นั่น เป็นผลพลอยได้ เป็นของประกอบเป็นบริวาร ไม่มีก็ได้
แต่โดยปกติ ก็ได้ สัมมาสมาธิ คือ ฌานนั่นแหละ ส่วนจะ รูปฌานหรือ อรูปฌาน ก็แล้วแต่ บารมีนะ

สมาธิ ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของ พระอริย อย่างเดียว
ต้องมรรคมี องค์ 8 จึงจะพร้อมมูล

 จากคุณ : หนอน/thawath2002@chaiyo.com [ 26 ก.ย. 2546 / 14:35:04 น. ]
     [ IP Address : 203.150.206.9 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (CU86)

   หวัดดีพี่หนอน  ตอบกระทู้หนูด้วยเหรอ?  ไม่โทรมาเลยนะ  งอนๆๆ

 จากคุณ : CU86 [ 26 ก.ย. 2546 / 15:02:01 น. ]
     [ IP Address : 161.200.8.132 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (บรรพต อ.)

ที่อยู่ของพระอานาคามี คือพรหมโลกชั้นที่ ๑๒ ถึง ๑๖ ใช่ไหมครับ
พูดตามหลักก็ต้องได้ฌาน ๔ ครับ พระอานาคามีจึงยังมีการติดใน
รูปฌาน และอรูปฌานอยู่ ส่วนสมาบัติ ๘   ส่วนใหญ่ท่านก็ได้ครับ
เพราะนิสัยของพระอานาคามี  ชอบฌานสมาบัติ   ในพันปีนี้ยังพอ
หลงเหลืออยู่บ้าง แต่ต่อไปในพันปีที่ ๔ จะเหลือแค่สุขวิปัสสโกเท่านั้น
อาจจะมีบ้างก็คงนับเป็นสถิติไม่ได้
             ในกรณีที่ว่าผู้ปฎิบัติขั้นสมาบัติ ๘ ถ้าไม่บบรลุมรรคผล ตายไป
แล้วมักจะเข้าใจกันว่า ไปเป็นอรูปพรหมนั้น คงเข้าใจผิดเสียเป็นส่วนใหญ่
อรูปพรหมนั้นมีเฉพาะนอกพระพุทธศาสนาเท่านั้น หมายความว่า ไม่ได้ถึง
คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ที่ระลึก ผู้ที่สมาทานถึงพระพุทธเจ้า
ถ้าได้สมาบัติ ๘ แล้วตอนตายยังไม่ได้บรรลุมรรคผล    ก็ไม่มีทางไปเกิดใน
อรูปพรหมหรอกครับ ผมยืนยันเอง ไม่มีหลักฐานนะครับ
                   เช่นเดียวกันกับ   อัตตะกิละมะถานุโยค      คือการทรมานกาย
ที่ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน      จะมีเฉพาะนอกศาสนาเท่านั้นเหมือนกัน
เพราะเขาคิดว่าการทรมานกายจะทำให้บรรลุธรรมได้  แต่ถ้าสมาทานถึงคุณ
พระรัตนตรัยเสียแล้ว อัตตะกิละมะถานุโยค ก็เป็นอันตกไปโดยปริยาย   ไม่มี
ทางเกิดขึ้นได้เลย ส่วนคนที่ผลกรรมของเขาจะต้อง ลำบากถึงจะบรรลุธรรมได้
นั้นก็มีอยู่ แต่จะไม่เป็นอัตตะกิละมะถานุโยค ครับ
                                 เป็นความคิดส่วนตัวไม่รับรองใดๆทั้งสิ้น
                                 เด็ก คนท้องและคนชรา ไม่ควรเชื่อโดยรวดเร็ว

 จากคุณ : บรรพต อ. [ 26 ก.ย. 2546 / 16:09:01 น. ]
     [ IP Address : 203.113.37.12 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (สามเณร)

สามเณร ........ ไม่ใช่พระอนาคามี !!!!!!!!!!
สามเณร ........ ได้ฌาน 4
สามเณร ........ สมาบัติ 8 สมบูรณ์
สามเณร ........ สมาธิสมบูรณ์

เอวัง .

 จากคุณ : สามเณร [ 26 ก.ย. 2546 / 20:17:04 น. ]
     [ IP Address : 203.113.34.13 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (เจ้าเก่ามาเอง)

จิตที่ตัดกามราคะขาดแล้ว จะหมดสภาพที่จะกลับมาเกิดในกามาวจรภพอีก
ที่ที่ต้องไปท่านเรียกว่า สุทธาวาสพรหม
พระอนาคามี ที่เข้าฌาน ไม่ได้ ท่านจะได้ฌานก่อนตาย
ท่านเรียกว่า มรรคสิทธิฌาน
ไม่เกี่ยวกับ สมาบัติ 4 สมาบัติ 8 อะไรหรอกครับ..

 จากคุณ : เจ้าเก่ามาเอง [ 26 ก.ย. 2546 / 20:21:55 น. ]
     [ IP Address : 172.131.74.49 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (บรรพต อ. )

สามเณร ต้องระวังการพูดหน่อยนะครับ เพราะท่านเป็นนักบวช
ไม่ควรจะบอกว่า ได้ฌาน ๔ เพราะเป็นการอวดอุตตริ ต้องทำให้
เคยชิน ต่อไปถ้าบวชพระ เขาจะปรับอาบัติปราชิกเอาได้ สำหรับ
ผม ก็ไม่ต้องสนใจมาก เพราะผมเป็นฆราวาส และมีอะไรๆจะต้อง
ทำอีกมาก จึงจำเป็นต้องคุยบ้างนิดหน่อย แต่ก็เป็นของจริงนะครับ
มีพุทธพจน์มาฝากนิดนึงครับ
                                           ภิกษุอบรม เพิ่มพูนซึ่ง ฌาน ๔ จิตย่อม
โน้มไป เอนไปสู่พระนิพพาน
                                         แต่ต้องใช้ในอริมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้นนะครับ
                                         ขอโมทนาครับ

 จากคุณ : บรรพต อ. [ 27 ก.ย. 2546 / 07:07:28 น. ]
     [ IP Address : 203.113.37.9 ]


 ความคิดเห็นที่ 7 : (p067150342@thaimail.com)

สมาบัติ 4 กับ ฌาณ 4 ต่างกันอย่างไร ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ

 จากคุณ : p067150342@thaimail.com [ 27 ก.ย. 2546 / 08:13:00 น. ]
     [ IP Address : 10.92.0.77 ]


 ความคิดเห็นที่ 8 : (บรรพต อ.)

ลองอ่านใน วิสุทธิ์มรรค ดูก็ได้นะครับคุณ P
แต่จะอธิบายย่อว่า ฌาน ๔ คือ รูปฌาน อยู่ในสัมมาสมาธิ
ส่วนอรูปฌาน ก็ต้องได้ฌาน ๔ ในรูปฌานก่อน แล้วละรูป
เข้าสู่อากาสา.......จนถึง เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
ขอสังเกตุอีกอย่างที่ว่า ในพุทธปรินิพพาน
พระพุทธเจ้า ทรงเข้ารูปฌาน อรูปฌาน ขึ้นลงแล้ว
ก็ก็เข้า ฌาน ๔ ในอันดับสุดท้าย จึงจะเข้าสู่ พระปรินิพพาน

 จากคุณ : บรรพต อ. [ 27 ก.ย. 2546 / 09:18:03 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.8 ]


 ความคิดเห็นที่ 9 : (สามเณร)

ถูกต้อง ?????
ต้องได้ ..........ได้ฌาน 4 ก่อน
ถึงจะได้ ........ อรูปฌาน 4 ไม่มีใคร ?????
ได้อรูปฌาน 4    โดยไม่ได้ ฌาน 4 มาก่อน  หรอก !!!!!!!!!

เอวัง .

 จากคุณ : สามเณร [ 27 ก.ย. 2546 / 17:51:42 น. ]
     [ IP Address : 203.113.35.6 ]


 ความคิดเห็นที่ 10 : (.)

คิดแบบสุ่ม ๔ สุ่ม ๕ฯ
=====
พระดาบสในสมัยที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนา อาจสามารถบำเพ็ญเพียรถูกต้องเหมือนกับหลักพระพุทธศาสนาด้วยพระปัญญาของพระดาบสในสมัยนั้น แลบรรลุคุณวิเสส ๑๓ มี อภิญญา ๕ (เนรมิตกาย ๑  ตาทิพย์ ๑ หูทิพย์ ๑  รู้ใจ ๑ ระลึกชาติ ๑) สมาบัติ ๘ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) เป็น "พระฤาษี"  หากพระฤาษีมีอภิญญา ๕ สมาบัติ ๙  อาจจะเป็น "พระมหาฤาษี" (ทำลายกิเลสได้สิ้น แต่ไม่ปรารถนานิพพาน) ถ้าแลสำเร็จ อภิญญา ๖ สมาบัติ ๙ ก็จักเป็นพระปัจเจกพุทธ (ถ้าบรรลุโดยมีผู้สอน เรียกว่า พระอรหันต์)ฯ
การเป็นพระสุธาวาสพรหมเพราะไม่ได้ยึดว่า "เพราะมีจิตจึงเป็นทุกข์ ฉะนั้นเราพึงอย่ามีจิตเลย" ทำให้เกิดในชั้นรูปพรหม (มีแต่รูป) หรือ เพราะมีกายและจิตจึงเป็นทุกข์ ฉะนั้นเราพึงอย่ามีกายและจิตเลย" ทำให้เกิดในชั้นอรูปพรหม (ไม่มีทั้งกายแลจิต) ในพระพุทธศาสนาจึงกำหนดเหนือชั้นไปอีกคือนิโรธสมาบัติ (จะว่ามีก็ไม่ใช่ จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ เหมือนคราบน้ำมันชะโลมเคลือบในบาตร)ฯ จึงไม่ได้เข้าอรูปพรหมฯ มีข้อสังเกตอย่างหนึ่ง คือ คนเป็นพรหมไม่ได้ เพราะเสพเมถุน พระไทยเป็นพรหมได้ไหมเพราะพระไทยเสพเนื้อสัตว์ฯ (ถ้าพระจีน ฉันท์เจ ยิ่งพระฤาษีฉันท์แต่ผลไม้) อนึ่งพระพุทธองค์น่าจะฉันท์เจนะ เพราะบวชเป็นพระโยคีมาก่อน (คงเว้นเบียดเบียนเนื้อสัตว์) และคนตักบาตรเป็นพรามณ์ก็ไม่กินเนื้อสัตว์ คฤหัสสมัยนั้นก็คงถวายอาหารเจสำหรับพระสมณะฯ--ผู้ใดมีข้อมูลโปรดเมตตา ชี้แนะด้วยครับฯ
  

 จากคุณ : . [ 27 ก.ย. 2546 / 18:21:43 น. ]
     [ IP Address : 202.12.73.6 ]


 ความคิดเห็นที่ 11 : (บรรพต อ.)

พระดาบสนอกพระพุทธศาศนา คงตัดกิเลสไม่หมดหรอกนะครับ
แต่ได้ฌานสมาบัติ อภิญญา ๕ ต่างๆนานา    คนที่จะตัดกิเลสได้
ต้องเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า หรือในสมัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
เพราะ อริยมรรคมีองค์ ๘   จะเกิดขึ้นในที่ใดไม่ได้    นอกจากการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับ
ใช่ครับพระอาคามียังติดจิตตัวรู้อยู่ ส่วนที่พระพุทธเจ้าฉันเจ ผมไม่เชื่อ
ผมเชื่อพุทธพจน์ครับ หลวงพ่อหลวงปู่ในเมืองไทยไม่ได้ฉันเจ ก็บรรลุ
เป็นพระอรหันต์เยอะเลยครับ เช่น หลวงปู่สิม เป็นต้น
                         ผมยืนยันเอง ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
                         กรุณาอ่นเล่นๆครับ

 จากคุณ : บรรพต อ. [ 28 ก.ย. 2546 / 18:48:54 น. ]
     [ IP Address : 203.113.37.11 ]


 ความคิดเห็นที่ 12 : (นิพ)

พระพุทธองค์คงไม่ได้ฉันเจตลอดเวลาหรือเป็นวัตรอะไรหรอกครับ
เพราะจำไม่ผิดพระกระยาหารมื้อสุดถ้าจะมีส่วนประกอบจากเนื้อ
หมูครับ (มีในพระสูตรครับ)

 จากคุณ : นิพ [ 30 ก.ย. 2546 / 10:17:20 น. ]
     [ IP Address : 203.107.206.87 ]


 ความคิดเห็นที่ 13 : (pat)

คุณนิพโพสต์ผิดกระทู้หรือเปล่าคะ

 จากคุณ : pat [ 2 ต.ค. 2546 / 09:49:10 น. ]
     [ IP Address : 202.183.176.241 ]


 ความคิดเห็นที่ 14 : (สาราวัด)

  ถูกต้องแล้วครับเข้าใจถูกแล้วได้ท่านได้ฌาณสี่ทรงตัวครับคือกำลังฌาณที่ได้ไม่ตกเหมือนโลกียะฌาณครับ เพราะท่านตัดสังโยชน์ ตัว4และ5 นั้นต้องใช้ฌาณละเอียดเป็นเครื่องตัดให้ขาดครับ...ส่วนสมาบัติ8นั้นเป็นคุณสมบัติของพระอรหัตปฏิสัมภิทาญาณ ต้องฝึกกสินรูปถึงฌาณสี่ ต่อมาก็มาฝึกถอนรูปออกหรือว่าง่ายฝึกอรูปฌาณ4 รวมกันเป็น8ครับ..ท่านที่ได้สมาบัติ8นั้นต้องได้อภิญญามาก่อนเพราะต้องฝึกกสินรูปให้คล่องแล้วมาฝึกความว่างเปล่าในฌาณครับ..ส่วนที่บอกว่า เราต้องมองอย่านี้ครับ ถ้าตายในอรูปถึงเกิดในอรูปพรหม แต่จิตเป็นโลกียะครับคือจิตไม่เข้าถึงความเป็นอริยะเจ้า...ส่วนท่านที่เป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันที่ได้สมาบัติ8นั้นท่านไม่อยู่อรูปพรหมครับ..เพราะท่านเป็นโลกกุตระแล้ว ต้องแยกออกจากกันครับ มีอะไรสงสัยเชิญที่นี้ดีกว่า เขาคุยกันง่าย เข้าง่ายดีครับ...ไปตั้งกระทู้ที่นั่นได้ครับ http://www.konmeungbua.com

 จากคุณ : สาราวัด [ 2 ต.ค. 2546 / 16:19:07 น. ]
     [ IP Address : 203.107.231.115 ]


 ความคิดเห็นที่ 15 : (pongckit@ccme.or.th)

ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นพิเศษครับ แม้พระพุทธเจ้าเคยไปมาหมด-แม้นรกก็เคย แต่ก็ยังไม่เคยไปสุทาวาสเลย  ได้โลกียะฌาณ4ก็ไปไม่ได้ครับ ระดับโลกุตตระฌาณ4มีแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้น แล้วได้โลกุตตระฌาณ4 อรูปอีก4ก็ได้ไม่ยากเพราะฐานฌาณเหมือนกัน  เพียงแต่อนาคามีเข้าอนุบุพพวิหาร9ไม่ได้เท่านั้น

 จากคุณ : pongckit@ccme.or.th [ 4 ต.ค. 2546 / 14:50:34 น. ]
     [ IP Address : 203.156.28.195 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!