ใครเคยไปฝึกสมาธิที่วัดธรรมมงคลมาบ้างแล้วครับ?
 เนื้อความ :

เป็นอย่างไรครับ ลองเล่าให้ฟังถึงหลักสูตร วิธีการ และผลของการปฎิบัติให้ฟังหน่อยครับ อนุโมทนานะครับ จะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจ ถ้ามีลิงค์ไปที่วัดด้วยก็ดีนะครับ

 จากคุณ : ผู้สนใจ [ 1 มี.ค. 2546 / 14:10:16 น. ]
     [ IP Address : 202.28.179.1 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (สาธุ)

อนุโมทนาด้วยครับ

สนใจโทร สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล : 02-7413552, 02-3111387
วันจันทร์ - ศุกร์  10.00 - 21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์  9.00 - 18.00 น.

 จากคุณ : สาธุ [ 2 มี.ค. 2546 / 16:28:24 น. ]
     [ IP Address : 203.155.163.61 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (ภัทร)

http://www.geocities.com/watdham

 จากคุณ : ภัทร [ 2 มี.ค. 2546 / 18:51:02 น. ]
     [ IP Address : 203.113.34.10 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (ลูกศิษย์วัด)

หลักสูตรของทางวัดธรรม เป็นสายพระป่า ของหลวงปู่มั่น ใช่การบริกรรม พุทธโธ
หลวงพ่อวิริยัง เป็นผู้เขียนหลักสูตรการทำสมาธิ โดยใช่ ชื่อหลักสูตรว่า ครูสมาธิ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่หลวงพ่อท่านทำขึ้นมา ก็ดูจะเหมือนและตรงกับชื่อของหลักสูตร ว่าครูสมาธิ  ท่าน จะเน้นการทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต หรือกำลัง เพื่อที่จะคนสามารถนำเอาพลัง หรือกำลังจิตที่ได้จากการทำสมาธิให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ เพื่อใช้แก้ปัญหา และเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเอง แลผู้อื่นในสังคม เพราะฉะนั้นหลักสูตรครูสมาธิจึงเน้น การปฎิบัติสมาธิเบื่องต้น ผู้ที่ไม่เคยและไม่คุ้นเคยกับการทำสมาธิมาก่อน หากได้มาเรียน ก็นับว่าจะได้ประโยชน์มากที่เดียว เพราะมีการเรียนทั้งจากตำรา และ การปฏิบัติ ไปพร้อมกัน ทำให้สามารถเข้าใจขั้นตอน วิธีการทำสมาธิ ประโยชน์ เป็นการปูพื้นฐานที่ดี  ขณะเดียวกันหลวงพ่อท่าน ก็หวังว่า ผู้ที่จบหลักสูตร ก็สามารถนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้แด่ผู้คนรอบข้างของตน เพื่อจะได้ชักชวนให้ปฏิบัติสมาธิกันให้มาก  อย่างไรก็ตาม เจตนารมของผู้วางหลักสูตร และตัวหลักสูตรที่ท่านสอนนั้นถือว่าเหมาะกับผู้เริ่มต้น  แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบัน หลวงพ่อท่านมิได้อยู่ที่เมืองไทย ส่วนใหญ่ท่านไปสอนฝรั่งอยู่แคนนาดา เพราะฉะนั่นท่านก็ไม่ได้มาสอนเอง จะมีท่านเลขาของท่านที่เป็นผู้ดูแลแทน ท่านพระอาจารย์มหาสุพล  และบางที่ก็อาจจะเจอ ศิษย์รุ่นพี่ที่จบจากสถาบัน มาบอกกล่าวสอนตามตำรา  ( ขอเน้นว่าสอนตามตำรา) เหมื่อนการสอนหนังสือตามตำรากัน   อย่างไรก็ตามสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นสภาบันใหญ่มีคนหมู่มาก ซึ่งอาจจะดูวุ่นวายหาความสงบได้อยากเป็นธรรมดาของการมีคนต่างถิ่นต่างฐานะมาอยู่รวมกันของวัดใหญ่วัดดัง  ขณะเดียวกัน หลักสตูรไม่ได้เน้นความเข้มข้น แต่เป็นไปในทางสบาย ๆ ง่าย ๆ  สถานที่ก็สดวกสบาย เหมือนการไปเข้าสัมานา    ซึ่งก็เป็นอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า หลวงพ่อท่านเน้นการทำสมาธิ เพื่อสะสมพลังเอาไว้ใช้งาน ในชีวิตประจำวัน เสียมากกว่า ท่านมิได้มุ่งเน้นการทำวิปัสนา เพื่อบรรลุธรรม   เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการความเข้มข้นอาจจะผิดหวังได้   ลองพิจราณาดู แล้วลองเช็คกับทางสถาบันดูว่า จะถูกจริตของผู้ต้องการจะเรียนหรือไม่  

ขอให้เจริญในธรรม

 จากคุณ : ลูกศิษย์วัด [ 3 มี.ค. 2546 / 00:54:31 น. ]
     [ IP Address : 203.107.199.168 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (เอกาทศโม)

ขอแนะนำในฐานะผู้ที่เรียนมาแล้วตามหลักสูตรของหลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร หรือพระเทพเจติยาจารย์ ค่ะ
การฝึกสมาธิที่วัดธรรมมงคล เป็นแนวพุทโธตามสายพระป่า หลวงพ่อวิริยังค์ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ วัยเด็กท่านเคยเป็นอัมพาต และได้อธิษฐานจิตว่า หากมีใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายแล้ว ข้าพเจ้าจะอุทิศชิวิตให้กับพระพุทธศาสนา และก็มีชีปะขาวท่านหนึ่งมารักษาท่านให้หายจริงๆพร้อมกับเน้นย้ำว่าอย่าลืมที่ท่านอธิษฐานไว้

ท่านได้อยู่ปรณนิบัติใกล้ชิดหลวงปู่มั่นเป็นเวลา 4 ปีและหลวงปู่มั่นได้บอกท่านว่า ให้ท่านมาอยู่กรุงเทพ เพราะคนกรุงเทพที่มีวาสนาบารมี มีอยู่มาก

หลวงพ่อเป็นพระอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในทางสายกลางที่ท่านบอกว่า คำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นนั้น ทางสายกลางคือทางสายพอดี ที่วัดธรรมมงคลหรือสถาบันพลังจิตตานุภาพจึงเป็นการปฏิบัติแบบให้แนวทางการดำเนิน แต่ไม่บังคับจริต เช่นการเดินจงกรม บางคนอาจเดินช้าบ้างเร็วบ้างได้ตามจริตของตน แต่จะสอนวิธีการที่ถูกต้องตามที่หลวงพ่อท่านได้ปฏิบัติมา

หลักสูตรของสถาบันมีหลายหลักสูตร เช่น เรียนระยะสั้นวันอาทิตย์วันเดียว เรียนสามวันคือศุกร์ (เย็น) เสาร์ และอาทิตย์ มีทั้งแบบที่ถือศีลแปดและไม่ต้องถือ หลักสูตรสำหรับเยาวชน หลักสูตรสำหรับหมู่คณะ ที่สถาบันเคยฝึกอบรมนักกีฬายิงปืนทีมชาติ ที่ท่านเหล่านั้นได้กล่าวแสดงความประทับใจมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้น (3 วัน) ภาคภาษาอังกฤษด้วยค่ะ

หลักสูตรครูสมาธิ เป็นหลักสูตรที่สอนตั้งแต่เริ่มต้น สมาธิ ฌาน ญาน วิปัสสนา แม้ว่าผู้เรียนจะปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นสุดท้าย แต่สิ่งที่ท่านให้คือ Roadmap หรือแผนที่ที่เราเลือกไปได้เอง หลักสูตรนี้มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ หลวงพ่อบอกว่าการเรียนทฤษฏีก็จำเป็นเพื่อไม่ให้หลงไปในสิ่งต่างๆที่จะพบบนเส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นการสอนรุ่นที่ 12 แล้ว มีนักศึกษาประมาณ 500 คน ที่ได้มาจาการแนะนำจากรุ่นก่อนๆแทบทั้งสิ้น คงจะเป็นสิ่งยืนยันผลการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เพราะท่านเหล่านั้นหลายคนก็เคยศึกษามาแล้วหลายแนวทาง

คงจะแนะนำได้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ หากท่านพอมีเวลาว่างวันเสาร์หรืออาทิตย์ ไปแวะชมการเรียนการสอนจริงได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 เวลา 09:00 - 16:00 ช่วงเวลานี้ท่านจะได้พบนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยตอบคำถามท่านได้ แล้วท่านคงได้คำตอบที่แท้จริงด้วยตนเองค่ะ  :-)

ขอให้เจริญในธรรม
เอกาทศโม

 จากคุณ : เอกาทศโม [ 3 มี.ค. 2546 / 08:11:39 น. ]
     [ IP Address : 10.0.64.12 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (จตุโถ)

     ท่านใดทราบข่าวการสมัคร การทำสมาธิเข็ม(อัตสาสมาธิ) ช่วย post บอกข่าวด้วยครับ/ค่ะ
       

 จากคุณ : จตุโถ [ 3 มี.ค. 2546 / 10:14:27 น. ]
     [ IP Address : 202.47.247.130 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (จตุโถ)

         ขอแก้คำครับ/ค่ะ  " สมาธิเข้ม "

 จากคุณ : จตุโถ [ 3 มี.ค. 2546 / 10:15:53 น. ]
     [ IP Address : 202.47.247.130 ]


 ความคิดเห็นที่ 7 : (กราบบูชา)

ผมเคยอ่านประวัติของท่าน เข้าใจว่าท่านเป็นอริยสงฆ์ศิษย์องค์สุดท้องของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโตหลวงปู่มีความมุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนับว่าเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาที่อุตส่าห์พยุงสังขารวัย  84 ปีไปสอนฝรั่งถึงต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า กระผมแม้เพียงเคยอ่านประวัติท่านไม่เคยเห็นตัวจริงท่านมีความปีติยินดีขอกราบบูชาระลึกส่งกระแสจิตที่ยึดมั่นในองค์พระรัตนตรัยของอำนวยอวยชัยให้หลวงปู่วิริยัง  มีพลานามัยแข็งแรงเพื่อแนะนำและนำพามวลมนุษย์โลกให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาทั่วถึงกัน  สาธุ  สาธุ กราบบูชาด้วยเศียรเกล้า

 จากคุณ : กราบบูชา [ 3 มี.ค. 2546 / 10:58:59 น. ]
     [ IP Address : 203.113.57.68 ]


 ความคิดเห็นที่ 8 : (ขมวดคิ้ว)

พระแท้ที่น่ากราบ ปณิธานยิ่งใหญ่  ทำในกิจของสงฆ์ที่ควรทำ  น่าสรรญเสริญ  คณะพระป่า  ทั้งหลายควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วย ก็จะดี

 จากคุณ : ขมวดคิ้ว [ 3 มี.ค. 2546 / 11:25:35 น. ]
     [ IP Address : 203.148.143.17 ]


 ความคิดเห็นที่ 9 : (เอกาทศโม)

สำหรับหลักสูตรอัตถสาสมาธิ หรือสมาธิเข้ม ยังไม่ได้กำหนดค่ะ หากท่านต้องการทราบข่าวสารหลวงพ่อวิริยังค์ กรุณาให้ email address ไว้ค่ะ เมื่อมีกิจกรรมอะไรก็จะบอกกล่าวกันโดย email ค่ะ

มีเรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องปณิธานของท่าน ท่านเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษตอนอายุ 74 แล้ว ไม่มีใครกล้าสอนท่าน ท่านเรียนจาก talking dictionary และเรียนจากเด็กๆที่แคนาดา แต่ท่านก็สามารถสอนหลักสูตรสมาธิเป็นภาษาอังกฤษได้จนมีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยท่านขยายงานอยู่ทั่วไป สถาบันพลังจิตตานุภาพ หรือ willpower institute ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักดีที่แคนาดา ท่านให้ด้วยความเมตตาและท่านกล่าวเสมอว่า การที่ช่วยให้ประชาคมโลกรู้จักทำสมาธิจะช่วยให้เขาเหล่านั้นมีสติยั้งคิด และช่วยทำให้โลกสงบสุข การเผยแพร่การทำสมาธินั้น เป็นเรื่องที่จำเป็น และในเมื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน เราก็คงต้องให้มีการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าถึงคนหมู่มากนั้นได้

จากตอนแรกๆที่ท่านไปแคนาดาแล้วมีฝรั่งมาถามว่า 'นี่คือตัวอะไร' เพราะเขาไม่เคยเห็นพระ จนมาวันนี้เมื่อท่านไปไหนมาไหนจะเริ่มเห็นคนยกมือไหว้ในเมืองฝรั่งอย่างนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่น่าดูมากค่ะ ใครอยากพบท่านท่านจะมาเร็วๆนี้ค่ะ ท่านจะพานักศึกษาสถาบันพลังจิตตานุภาพทั้งไทยและต่างชาติไปธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์ เป็นการสอบภาคสนามของหลักสูตรครูสมาธิค่ะ

website ที่ศิษย์แคนาดาทำไว้คือ www.willpowerinstitute.com
ลองเยี่ยมชมดูนะคะ

 จากคุณ : เอกาทศโม [ 3 มี.ค. 2546 / 14:11:45 น. ]
     [ IP Address : 10.0.64.12 ]


 ความคิดเห็นที่ 10 : (นารายณ์)

ผมเคยฝันว่าพระท่านมาบอกว่า หลวงพ่อวิริยังค์ท่านเป็นพระอานาคามี
เพราะยังติดจิตตัวรู้คือ สติ อยู่  แต่นั่นมันนานมากๆมาแล้วนะครับ
ตอนนี้ท่านถึงขั้นไหนคิดเอาเองก็แล้วกัน ไม่ได้เป็นการพยากรณ์นะครับ
ผมแนะนำให้ไปถวายสังฆทานกับท่าน จะช่วยอะไรต่อมิอะไรได้หลายอย่าง
พระครูปลัดอนันต์เจ้าอาวาสวัดท่าซุงนี่ ต่อไปจะมีบทบาทในวงการพระพุทธศาสนามาก ดีจริงๆองค์นี้ จะสอนให้คนบรรลุมรรคผลได้เป็นจำนวนมาก
ไม่ขอยืนยันว่าเป็นความจริง เพราะได้จากกรรมฐาน และยังพิสูจน์ไม่ได้ในเวลานี้

 จากคุณ : นารายณ์ [ 4 มี.ค. 2546 / 02:13:42 น. ]
     [ IP Address : 203.113.37.11 ]


 ความคิดเห็นที่ 11 : (เจ)

ได้ไปกราบท่านมาแล้วค่ะ ที่วัดไทยในแวนคูเวอร์ เมื่อปีที่แล้ว
ท่านใจดี และดูมีเมตตามากค่ะ
ดีใจที่ได้กราบท่านค่ะ

 จากคุณ : เจ [ 4 มี.ค. 2546 / 14:50:25 น. ]
     [ IP Address : 24.207.19.179 ]


 ความคิดเห็นที่ 12 : (ด้วยความหวังดี)


เพรชแท้ ทองแท้ ย่อม มีค่าในตัวมิจำเป็นต้องโฆษณามาก ผู้คนย่อมเห็นเองรู้เอง และเข้าใจได้เอง   ความปรารถนาดี อาจถูกแปลผิดได้พึงใช้วิจารณญาณให้มาก  เดียวครูบาอาจารย์ท่านจะลำบาก เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ  หลวงพ่อมีเมตตามาก และท่านทำงานใหญ่ ประเภท "เล็ก ๆ มิต้าไม่ใหญ่ๆ มิต้าทำ "เพราะฉะนั้น ท่านย่อมเป็นจุดสนใจ ของคนหมู่มาก  นานาจิตตังนะครับ  ศิษย์ทั่งหลายพึงใช้วิจารณญาณให้มาก       กราบนมัสการพระอาจารย์

 จากคุณ : ด้วยความหวังดี [ 4 มี.ค. 2546 / 23:42:03 น. ]
     [ IP Address : 203.107.192.13 ]


 ความคิดเห็นที่ 13 : (ขมวดคิ้ว)

จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย  ไม่มีใครอยากเห็นเราดีเด่นเกิน

 จากคุณ : ขมวดคิ้ว [ 5 มี.ค. 2546 / 13:00:04 น. ]
     [ IP Address : 203.148.143.96 ]


 ความคิดเห็นที่ 14 : (นารายณ์)

คุณด้วยความหวังดี
ผมสำนึกและเห็นด้วยกับคุณ ต้องขอโทษเป็นอย่างมากเลยครับ
ผมขอชี้แจงนะครับ
หลวงพ่อวิริยังค์ไม่รู้จักกับผมเลยครับ เรื่องนี้เป็นเพียงความฝันครับ พอดีเจ้าของกระทู้เขาคุยเรื่องวัดธรรมมงคลครับ เลยถือโอกาสมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองครับ
ส่วนพระครูปลัดอนันต์ ผมเคยเห็นท่าน แต่ท่านคงจำผมไม่ได้หรอก และผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดท่าซุงด้วย แต่ว่าผมเห็นในกรรมฐานจริงๆครับ
ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ แก้วนารายณ์ ครับ

 จากคุณ : นารายณ์ [ 5 มี.ค. 2546 / 18:21:08 น. ]
     [ IP Address : 203.113.37.8 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!