การดูรูปโป้หรือสื่อลามกอนาจารบนอินเตอร์เนต(หรือฯลฯ) บาปมากแค่ไหนครับ
 เนื้อความ :

กระผมยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยท่องเว็บลามก โป้ เพราะอยากรู้ อยากเห็น ผมเข้าตอนแรกด้วยความหลงผิดอยากรู้อยากเห็นในเรือนร่างนางแบบโป้ ซึ่งผมคิดว่าสภาพคุณธรรมผมตอนนั้นสู้กิเลสไม่ได้เลย นึกสังเวชตัวเอง แต่เคราะห์ดี(พอมีสติ)มันดูบ่อยเข้าก็หาสาระไม่ได้และรู้ว่าทำไมสื่อลามกอนาจารมันสามารถทำให้คนเสียคนได้ นี่ขนาดผมบรรลุนิติภาวะแล้วยังเกือบเอาตัวไม่รอด เมื่อนึกย้อนกลับผมมันโง่มากที่เสียเวลาลุ่มหลง คงบาปมากเลย

 จากคุณ : ดินดำ [ 18 ก.พ. 2545 / 00:02:32 น. ]
     [ IP Address : 203.130.152.197 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (เบื่อโลกครับ)

ตอนดูรูปโป๊ใจคุณคิดอย่างไร ครับ พิจารณาได้ว่า เป็นจิตอกุศลหรือเปล่าครับ  ผมเห็นบางคนดูรูปโป๊ เป็นบุญก็มี นะครับ

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงเลย ครับ ดูสิ่งที่กำลังเป็นไปดีกว่า 

อนุโมทนาครับ

 จากคุณ : เบื่อโลกครับ [ 18 ก.พ. 2545 / 00:17:38 น. ]
     [ IP Address : 203.146.101.24 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (Wisdom)

ผมคิดว่าการได้เผชิญกับกามตัณหา กามราคะ ก็ทำให้เรารู้จักสภาพจิตที่มีกามตัณหา กามราคะมากขึ้นนะครับ  โชคดีคุณดินดำมีบุญพอที่จะมีสติปัญญาอยู่ จึงสามารถแยกแยะและรู้เท่าทันมันมากขึ้นได้  ต่อไปก็น่าจะชำนาญมากขึ้นในการหาทางหนีที่ไล่สู้กับมัน 

เทคโนโลยีทางการสื่อสาร เช่น internet ช่วยขยายอินทรีย์ของมนุษย์อย่างที่ท่านพระธรรมปิฎกอธิบาย  ทำให้เรารับรู้โลกกว้างขึ้น  เกิดสติปัญญามากขึ้นเนื่องจากได้รับรู้มากขึ้น  ยกตัวอย่างเช่น  ได้พบกัลยาณมิตรใน Cyberspace ใน Webboard ลานธรรมแห่งนี้ เป็นต้น  แต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้กิเลสเกิดง่ายขึ้นเช่นกัน  เพราะปัจจุบันมี Websites ที่ไม่เกิดประโยชน์เท่าๆกับหรืออาจจะมากกว่า Websites ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  ดังนั้นสติสัมปชัญญะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนยุคนี้ที่จะเป็นตัวคัดกรองและแยกแยะกุศลกับกิเลสที่จะรับเข้ามา  ดังนั้นต้องเจริญสติและปัญญาให้มากครับ

ส่วนการดูรูปโป๊  มันทำให้เกิดสุขฉาบฉวยได้  เพราะมันเป็นวิธีการที่ทำให้จิตเกิดความอยากในกาม  เมื่ออยากจิตก็เกิดความพร่อง  เมื่อเกิดความพร่องก็แสวงหาการตอบสนองเติมเต็ม  เมื่อตอบสนองกามตัณหา  จิตก็เติมเต็มเกิดความสุขชั่วขณะ  ทำจนเคยชิน  ก็กลายเป็นจิตพร่องในกามอยู่เสมอ  ต้องแสวงหามาเสพ  ถ้าไม่มีให้เสพก็เกิดอาการขาด  กลายเป็นปัญหาแก่ตนเองและผู้อื่น  ทำให้เกิดพฤติกรรมเสพติดกามได้ (Sex addiction)  ดังนั้นก็ต้องระวังให้ดี
จากการศึกษาทางจิตวิทยาในปัจจุบัน  พบว่า พฤติกรรม Sex addiction ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความผิดปกติอยู่เดิม  อาจเป็นคนเซื่องซึม หงอยเหงา ไม่มีความสุข  แยกตัว  มีปัญหาในบุคลิกภาพ  เข้ากับผู้อื่นได้ยาก  อาจใช้การแสวงหาความสุขทางเพศเป็นทางออก  จนเกิดพฤติกรรม Sex addiction ตามมา 

ปกติพฤติกรรมการดูภาพโป๊  การสำเร็จความใคร่  เป็นพฤติกรรมที่พบได้ในบุคคลทั่วไป  ไม่จำเป็นต้องมีความผิดปกติทางจิตใจมาก่อน  เพราะการดูภาพโป๊ร่วมกับการสำเร็จความใคร่  หรือมีเพศสัมพันธ์ตามมานั้นทำให้เกิดความสุขดังกล่าว  และเป็นการระบายออกทางเพศอย่างหนึ่ง  แต่โดยปกติของคนทั่วไป  มีกิจกรรมอีกมากมายที่ให้สามารถความสุขได้  เช่น  การปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิวิปัสสนา  เล่นกีฬา เล่นดนตรี  ศิลปะ เป็นต้น  ทำให้พฤติกรรมการดูรูปโป๊  เกิดขึ้นเป็นเพียงบางครั้งบางคราว  ไม่มากจนกระทั่งกระทบกระเทือนชีวิตประจำวัน

 จากคุณ : Wisdom [ 18 ก.พ. 2545 / 00:48:10 น. ]
     [ IP Address : 63.143.237.168 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (aratana)

ท่านเคยได้ยินคำว่า "กามคุณ" ใหมครับ มันมีคุณ  และโทษ ท่านไม่ห้าม แต่ถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติ  มันจะรู้สึกว่า มันไม่เป็นสาระเอง  เมื่อเหตุเพียงพอ แต่ถ้ายังระงับ ยังข่มอยู่ก็เป็น"ศีล" ถ้าเฉยๆโดยไม่ข่ม  เรียกว่า "บรรลุธรรม"
โทษที่แท้ของมันคือ  สติ คุณจะลดลง ตรงข้ามกับการปฏิบัติ ก็จะเป็น  วิบัติ aratana

 จากคุณ : aratana [ 18 ก.พ. 2545 / 07:42:29 น. ]
     [ IP Address : 202.183.138.205 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (mindful)

ขอชี้แจงสักนิดครับ คุณ aratana
คำว่า กามคุณ ไม่ได้หมายถึงคุณของกามนะครับ
ตาม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก

กามคุณ หมายถึง ส่วนที่น่าปรารถนาน่าใคร่มี๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) ที่น่าใคร่น่าพอใจ

กามมีทั้งอัสสาทะ(ความยินดี) คือทำให้มีความสุข(แบบกาม)
และอาทีนวะ(โทษ) คือทำให้ติดหลงได้
ที่สำคัญคือเราต้องรู้เท่าทันคุณโทษของมัน
และพัฒนาตัวเองเพื่อจะมีความสุขที่เหนือกว่า

ที่ผ่านมา ก็ขอให้ผ่านไป ขอให้คุณดินดำบรรลุสุขที่เหนือกว่านะครับ
ผมก็พยายามมองให้เห็นโทษของมัน แต่จะให้ละจากมันนี่ ยากจริงจริ๊ง

 จากคุณ : mindful [ 18 ก.พ. 2545 / 09:23:59 น. ]
     [ IP Address : 203.154.194.253 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (aratana)

นันทิ ราคะ สหคตา
....ขอ  อนุโมทนา  ขอบพระคุณ Mindful ที่เพิ่มส่วนที่ขาด ขอกุศล จงบังเกิดแก่ สหมิกธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ สาธุ..ด้วยปิติ

 จากคุณ : aratana [ 19 ก.พ. 2545 / 21:12:42 น. ]
     [ IP Address : 202.183.138.248 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (webmaster)

ิbudpage ขออนุญาตนำความคิดเห็นของคุณ wisdom
ไปเรียบเรียงเพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกได้อ่านกันนะครับ
โดยเราจะทำการแจกจดหมายข่าวให้สมาชิกได้ทราบในวันอาทิตย์นี้
หากมีเหตุขัดข้องหรือคุณ wisdom ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร
กรุณาติดต่อได้ที่ budpage@budpage.com นะครับ

 จากคุณ : webmaster [ 21 ก.พ. 2545 / 14:19:55 น. ]
     [ IP Address : 202.22.50.24 ]


 ความคิดเห็นที่ 8 : (palapanyo)

อย่าดูโป้แค่หนังกำพร้า
ดูให้โป้ไปถึงไส้ ตับ ปอด ม้าม หัวใจ กึ๋น เซี่ยงจี๊  (อย่าหิวข้าว)

 จากคุณ : palapanyo [ 22 ก.พ. 2545 / 13:29:45 น. ]
     [ IP Address : 202.183.183.78 ]


 ความคิดเห็นที่ 9 : (Wisdom)

เรียนคุณ budpage หากความคิดเห็นของผมสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ ก็ยินดีครับที่คุณจะนำไปเผยแพร่  หากมีข้อชี้แนะอย่างใด ก็ยินดีน้อมรับเช่นกันครับ

 จากคุณ : Wisdom [ 22 ก.พ. 2545 / 19:02:17 น. ]
     [ IP Address : 63.143.237.168 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!